daihatsu yrv complete set - 13221

daihatsu YRV

!

Daihatsu YRV - 5 drs vanaf 2000 - 2005 (set a 2 stuks tbv voorportieren L+R)

Zijwindschermset LD-13220

Set a 2 stuks tbv voorportieren L+R

Daihatsu YRV - 5 drs vanaf 2000 - 2005 (set a 4 stuks tbv voor & achterportieren)

Zijwindschermset LD-13221

Set a 4 stuks tbv voor & achterportieren